Mogelijke check kredietwaardigheid & de Wwft-check

 ****

Mogelijk check kredietwaardigheid door Van der Laarse Makelaardij O.G. B.V. 

Wij kunnen besluiten om u als consument te toetsen op kredietwaardigheid. Op dat moment verstrekken wij de gegevens aan Kredietrapportaanvragen.nl die hiervoor samenwerkt met  Economic Data Resources B.V. (EDR), Focum en BedrijvenCheck ter controle van uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Zij zullen op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens.  

Voor meer informatie of vragen zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ , https://www.focum.nl/privacy-statement-focum-uitgebreid/ en/of https://inzage.bedrijvencheck.nl/  

 


****


****
 
Wwft-check
 
Wwft-check is een systeem waarmee wij controleren of cliënten zijn aan te merken als PEP (Politiek Promiment Persoon), of zij op een sanctielijst staan dan wel of zij negatief in de media zijn verschenen. Deze informatie helpt ons bij het doen van het verplichte cliëntenonderzoek.